Beskrivelse

Maritim antenne som støtter frekvensbåndet 450-2700 MHz. Antennen er er meget robust, støtter IP-klasse 68 og er motstandsdyktig mot UV-stråling, saltvann og støt. Den egner seg derfor for bruk i røffe miljøer.

OMNI-A0291 er en rundstråleantenne og stråler rundt hele sin omkrets, altså 360 grader. Antennen kan bruke forskjellige basestasjoner i området og er derfor enkel å installere. Den vil automatisk koble seg til basestasjonen som gir best signal. En rundtråleantenne vil ikke være like kraftig som en retningsstyrt antenne da effekten fordeles rundt hele omkretsen i stedet for å konsentreres i én retning.

To antenner for optimal 4GDe aller fleste modem og rutere som støtter 4G/LTE i dag har to antenneinnganger. Dette er unikt i mobilnettet hvis man sammenlikner med 2G og 3G, men er der av samme grunn som doble antenner på f.eks. en WiFi-ruter. En kan sende og motta på to antenner selv om frekvensen er den samme, noe som øker hastigheten og stabiliteten. Dette kalles MIMO-teknologi. («Multiple Input Multiple Output») Hvis man ønsker å benytte to A0291-antenner for MIMO, skal avstanden mellom dem være minst 50 cm. Alternativt plasseres antennene i 90 graders vinkel til hverandre.

Perfekt for bruk for ICE.net. Antennen  støtter 450-470 MHz båndet som ice.net benytter i flere områder.