Satavenue Norge

Iridium Short Burst Data (SBD) 

Iridium SBD tjenesten muliggjør toveis meldinger i sanntid, hvor som helst i verden. Tjenesten er en enkel og effektiv pakkebasert service for hyppig overførsel mellom utstyr og en sentralisert data terminal. Short Burst Data blir sendt gjennom små, energieffektive moduler som benytter seg av Iridium sitt satellittsystem som består av 66 lavbanesatellitter som dekker hele kloden.