Satavenue Norge

Hvordan velge riktig antenne

Antenner fra Shakespeare er designet for å yte maksimalt og gi deg den beste dekning ved bruk sammen med maritim VHF radio

Tips til valg av den riktige antennen

Det er mange faktorer som spiller inn på valget av den riktige antennen til ditt utstyr.

 

Antennelengder

  1. Antennens høyde er avgjørende for å få best mulig rekkevidde. Deter derfor viktig å velge en antenne som kan plasseres så høyt på båten som mulig.
  2. For seilbåter er det normalt å ha en 0.9-1.5 meter lang antenne montert på masttoppen. Mange offshore seilbåter og kappseilere har også en  2.5 meter lang antenne montert akter, i tilfelle masten knekker. Begge måter å montere antennen på er akseptable, og valget kan taes ut fra personlige preferanser.
  3. De fleste motorbåter opp til ca 25 fot bør velge en standard antenne på ca 2.4 meter. Større fartøy har muligheten for å velge en lengre antenne for å oppnå mer «gain». Sørg alltid for at det er mulig å felle antennen ned på dekk i tilfeller hvor dere skal under en lav hindring som broer eller liknende. Uansett lengde er det viktig å velge ett solid feste slik at man unngår skader på båt og antenne.

 

Gain

  1. Gain står for styrken i signalet målt i desibel (dB). Som hovedregel vil høyere «gain» gi høyere sendestyrke og effekt, og dermed ha en lengre rekkevidde. Høyere «gain» vil derimot gi en mer komprimert sendeflate og sende signalet mer målrettet. Lavere «gain» vil ikke sende signalet like langt, men det vil sende signalet mere spredt. Et komprimert signal med høy «gain» vil altså gi deg en lengre rekkevidde, men samtidig ett dårligere signal utenfor antennens begrensede vertikale spredning. Dette er vesentlig i røff sjø med en antenne som havner ut av lodd

2. Små og lette seilbåter, som ruller i høy sjø, bør ikke velge en antenne med høyere «gain» enn 6dB. En større,  stabil båt, kan med fordel velge en antenne med høyere «gain»

 

Kabelvalg

  1. RG58 bør kun anvendes i samlet lengde under 10 meter og bør kun anvendes i tilfeller hvor ikke andre kabeltyper kan anvendes
  2. For alle lengre kabelstrekk bør det levers kabler med mindre effekttap, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
  3. Shakespeare benytter seg av RG-8X kabler, med lavt tap og UV stabilitet, gjennom hele GALAXY serien
  4. Ved bruk av mobiltelefoner som operer på frekvenser mellom 1800 og 1900 Mhz, er det spesielt viktig å velge kabler med lavt tap. Shakespeare har derfor utviklet COAX kabler til bruk med Dual Band og GSM antenner.
  5. For optimal ytelse fra din VHF, HF/SSB eller mobiltelefon anbefales det å bruke så kort kabel som mulig. Se instruksjoner før du endrer kabeltype og kabellengde.

«Low Angle Radiation»

Shakespeare er pionerer på å benytte «Low Angle» teknologi innenfor maritime antenner og begynte allerede på 1960-tallet benyttet seg av denne teknologien i mange av sine antennemodeller. «Low Angle» minimerer fading og optimerer samtidig rekkevidden selv i høy sjø.