Satavenue Norge

Beredskapssamband over satellitt

Dagens samfunn er i stor grad avhengig av IKT og ekom. De siste årene har elektronisk samhandling og utveksling av informasjon gjennom bruk av ekom økt kraftig. Både Forsvaret, sivile myndigheter og store norske bedrifter er avhengig av IKT og ekom for å utføre sine primærfunksjoner. Kritiske samfunnsfunksjoner som dekker befolkningens grunnleggende behov, baserer seg også i stor grad på ekom. Denne avhengigheten har skapt en ny type sårbarhet i samfunnet. Satavenue har lang erfaring med levering av Beredskapssamband over satellitt og leverer både tale og data tilpasset beredskap. Vi har levert satellittsamband i en årrekke og er direkte distributør for alle de store satellittoperatørene.

 

Vi levere utstyr og abonnement til enkeltpersoner, helikopter, småfly, båter/skip, bygg og biler.