Satavenue Norge

Beredskapssamband over satellitt

Dagens samfunn er i stor grad avhengig av IKT og ekom. De siste årene har elektronisk samhandling og utveksling av informasjon gjennom bruk av ekom økt kraftig. Både Forsvaret, sivile myndigheter og store norske bedrifter er avhengig av IKT og ekom for å utføre sine primærfunksjoner. Kritiske samfunnsfunksjoner som dekker befolkningens grunnleggende behov, baserer seg også i stor grad på ekom. Denne avhengigheten har skapt en ny type sårbarhet i samfunnet. Satavenue har lang erfaring med levering av Beredskapssamband over satellitt og leverer både tale og data tilpasset beredskap. Vi har levert satellittsamband i en årrekke og er direkte distributør for alle de store satellittoperatørene.

 

Vi levere utstyr og abonnement til enkeltpersoner, helikopter, småfly, båter/skip, bygg og biler.

Det finnes mange ulike varianter av Lorem Ipsum, men majoriteten av disse har blitt tuklet med på et eller annet vis. Det være seg innlagt humor eller tilfeldig genererte ord som ser langt fra troverdige ut. Skal man bruke avsnitt av Lorem Ipsum må man være sikker på at det ikke skjuler seg noe pinlig midt i teksten. Lorem Ipsum-generatorer på internett har en tendens til å repetere forhåndsdefinerte biter av tekst, noe som gjør dette til den første rettmessige generatoren på nett. Den bruker en samling av over 200 latinske ord, kombinert med en håndfull av setningsstrukturer, som sammen genererer Lorem Ipsum som ser fornuftig ut. Ferdiggenerert Lorem Ipsum er derfor alltid fri for repetisjon, innlagt humor, ugjenkjennlige ordformer osv.